Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Бюджет 2016

 

Отчет Първо тримесечие тук!

Отчет Второ тримесечие тук!

Отчет Трето тримесечие тук!

Отчет Четвърто тримесечие тук!

  

Годишен бюджет 2016г. тук!