Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Стоматолози, изразили готовност да работят по кампанията "С усмивка при зъболекаря"

Готовност да извършат безплатни прегледи на първокласнци са изразили  34 стоматологични практики в община Бургас. Кампанията, която започна в началото на октомври,  е профилактична и ще продължи до 15 декември. След обсъждане на резултатите и отчитане на успеваемостта  се предвижда през следващата година в нея да се включат и деца на 10-годишна възраст. Целта на инициативата е да бъдат изведени основните здравни проблеми със зъбките на децата. Записването за прегледи ще става по телефона на стоматологичната практика.  Областна администрация координира популяризирането на кампанията. Зам.-областният управител на област Бургас проф. д-р Севдалина Турманова е изпратила писма до всички директори на бургаски училища за популяризиране на инициативата.

Ето координатите на стоматолози, които се включват в кампанията