Строители на съвременен Бургас

Децата във ФУЧ Краезнание направиха макет и пъзел на Община Бургас