Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Деца учат и творят във ФУЧ Краезнание

Във ФУЧ Краезнание , воден от г-жа Ралица Крайнова, участват деца от 2. г клас и сборна група от първите класове.
Представяме ви част от темите, по които работиха малките ученици до този момент:
Инициатива на 2.г клас да изработят герба на Бургас от пластмасови капачки;
Екипна работа 2. г клас - емблематични сгради на град Бургас;
Първите класове направиха макети от пластелин на бургаския фар.
Очакваме скоро от сборната група още творчески вдъхновения.