Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Втора година деца работят по проекта "История, култура, традиции"

През учебната  2021/2022 г. шестокласниците от трите паралелки на ОУ „Георги Бенковски“ ще работят  по иновацията „ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ“.  Факултативният час се провежда  всеки четвъртък, както присъствено, така и в електронна среда заради ситуацията около COVID 19. Тази година фокусът на часовете е  насочен към историята, културата и традициите на различни региони в страната. Занятията вече са в ход.