Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Национална кампанията "Походът на книгите" в ОУ "Г. Бенковски"

По повод националната кампанията "Походът на книгите" четвъртокласниците четоха свои любими приказки на децата от първите класове. Порасналите ученици обясниха ползите от четенето и насърчиха по-малките да четат. 3. в клас направи виртуална разходка в Националната библиотека.