Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Известни личности четат на деца

3. в клас в захлас слуша Маша Илиева ,примата на българския балет, която чете от любимите си детски книжки и разказва какво място има четенето в нейния професионален и личен план