Декларация от родител при обучение на ученик в електронна среда от разстояние

Декларация