Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Родителски срещи

Уважаеми родители на ученици  от 2., 3., 4., 6. и 7. клас,

Родителските срещи на учениците от 2., 3., 4., 6. и 7. клас ще се проведат през месец септември онлайн в платформата  Тиймс. Класните ръководители ще ви уведомят за точния ден и час. Очакваме вашето присъствие!