Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Родителска среща за Първи клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Заповядайте на родителска среща на 2 септември от 18.00 часа в двора на училището. Срещата ще се проведе при строги мерки за сигурност предвид ситуацията около четвъртата вълна на КОВИД 19. Очакваме вашето присъствие!