Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Еднократна помощ за първокласници

Информация за родители на деца, записани в първи или осми клас в държавно  или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, може да прочетете тук