Проект "Образование за утрешния ден"

Електронен дневник

Иновативно училище

Уча.се

Електронен стол

Закуска 1-4 клас

ОУ „Г.Бенковски“ със спечелени два проекта по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

През този месец ОУ „Георги Бенковски“ спечели два проекта по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на образованието. Първият проект по модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“, разработен от учителя Гергана Йорданова, е на стойност 10 000 лева. Наименованието на проекта е „Занималня „ Вълшебно царство““. Една от целите е включване на игровия елемент в занятията, провеждани в Занималня „Вълшебно царство“ не само като възможност за придобиване на знания и тълкуване на житейски истини, а така също и за формиране на положителни нагласи за взаимоотношения, отговорности, амбиции и всякакъв друг вид прояви, свързани с така необходимото личностно и интелектуално развити на нашите възпитаници.
Вторият спечелен проект през месец юни е по модул „Библиотеките като образователна среда“. В разработването на проекта участваха учителите: Гергана Йорданова, Деница Етова и Стефка Георгиева. Реализирането на конкретния проект в нашето училище е не просто осигуряване на обогатена с нови книги Библиотека и Кът за четене. Смисълът му е съпътстван от цели, които ние се стремим да следваме: Обогатяване на библиотечния фонд, чрез което да засилим интереса на нашите ученици към литературата и книгите. Подпомагане на учебния процес, посредством осигуряване на свободен достъп до изучаваните произведения от 1. до 7. клас. Подкрепа професионалното развитие на учителите. Повишаване на грамотността сред подрастващите чрез осигуряване на достъп до любими и предпочитани за четене автори и книги в приятна и съвременна обстановка. Изграждане на трайни навици за четене и формиране на умения за учене през целия живот. Създаване на Кът за четене и превръщането му в желано място, което да предразполага учениците към приятелска комуникация и дружелюбни взаимоотношения, работа в екип за търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници, включително по проектни дейности. Създаване на условия за личностно развитие. Стойността на проекта е 6000 лева.
Baner1
baner2
baner3