Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Теодора Петрова от 4. А клас отново с награда за рисунка

Рисунката на четвъртокласничката Теодора Петрова взе първо място в Националния конкурс „Ветеринарният лекар- лечител на човечеството“. Конкурсът бе организиран от Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата, НПГВМ „Иван Павлов“ гр. Стара Загора.
Поздравления за Теодора!