Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

От ръцете на деца, участници в проекта "История, култура, традиции", излизат страници на книга

Работна обстановка в 5. в клас в часовете по иновационния проект "История, култура , традиции". От ръцете на децата излизат страници на книга, посветена на бургаски личности и местни забележителности.