Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Ученици пресъздадоха български шевици в часа по проекта "История, култура, традиции"

Учениците от 5. А клас пресъздадоха днес във факултативния час по ИКТ български шевици, в които преплетоха символика и скрит смисъл. Децата научиха, че шевиците са натоварени с вярвания и надежди. В тях народът е влагал целия си творчески потенциал, въображение и майсторство и е закодирал информация чрез форми, цветове и композиция. Беше вдъхновяващ и много български час!