Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

3. В клас работят по проекта "Изследвам. Уча. Творя" като истински изследователи

В часовете по човекът и природата  учениците от 3.в клас наблюдаваха растения и животни в тяхната естествена среда на живот. Откриваха примери за хранителни взаимоотношения и ги описваха. Групираха растенията по различни признаци, а с помощта на лупа наблюдаваха поведението на дребни животинки. Съставяха различни хранителни вериги, правиха снимки и търсиха допълнителна информация в интернет.


Видеоклипът е изготвен от Николай Йорданов – ученик от III в клас.

 

https://www.youtube.com/watch?v=5W5cL1HmJLw