Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Първокласници зарадваха медици с мартеници

Сръчните ръце на учениците от 1 г клас  изработиха мартеници за медиците на първа линия от ковид отделението на МБАЛ "Маджуров". Тяхното добро дело беше прието с вълнение и  изненада от д-р Калина Атанасова, сестра Анастасия  Димитрова и санитар Христина Атанасова.