Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Дария Георгиева от 5. А клас е победител в конкурса "Млад Иноватор" 2020/2021

Дария Георгиева от 5. А клас е победител в конкурса "Млад Иноватор" 2020/2021 - Национален ученически конкурс за зелени иновативни идеи. Дария и още петима участници са получили отлична оценка в категория „Творчество“.

Мисията на конкурса е да провокира мисленето на децата в посока опазване на околната среда, да ги стимулира да насочат вниманието си върху реални и практични решения, които биха могли да допринесат за подобряване на условията и средата, в които живеем.

Целта е да се даде възможност за по-нататъшна реализация на проектите, но и да отключи любопитството на участниците към устойчивото развитие като принцип на обединение на екологичното, социалното и икономическото.

Поздравления за Дари!

Подробности може да видите тук: https://www.mladinovator.bg/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B82021?fbclid=IwAR2dDqBJdj9NYPOFbGjUeduMvKVPzKLEW69qnmVhqqyaJYCQOTcQCm-co9k