Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Протоколи за проверка качеството на храната

Протоколи учебна 2018/2019 г.

Протокол

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4 А

Протокол №4

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14

Протокол №15

Протокол №16

Протокол №17

Протокол №18

Протокол №19

Протокол №20

Протокол №21

Протокол №22

Протокол №23

Протокол №24

Протокол №25

Протокол №26

Протокол №27

Протокол №28

Протокол №29

Протокол №30

Протоколи учебна 2017/2018 г

Протокол № 1     Протокол № 2      Протокол № 3    Протокол № 4  Протокол № 5  Протокол № 6  Протокол № 7  Протокол № 8  Протокол № 9 

Протокол № 10   Протокол № 11     Протокол № 12    Протокол № 13  Протокол № 14   Протокол № 15  Протокол № 16    Протокол № 17

Протокол № 18     Протокол № 19    Протокол № 20     Протокол № 21  Протокол №22  Протокол №23  Протокол №24 Протокол №25