Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Стартира проект „Образование за утрешния ден“

През месец октомври стартира проект „Образование за нужния ден“. Учениците от 3. в и 4. а клас ще повишат цифровото изпълнение на уменията под формата на извънкласни дейности. С различни приложения те ще създадат свои проекти, постери, електронни книжки и др.