Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

III в клас ще продължат иновацията си „Изследвам. Уча. Творя“ и през учебната 2020/2021 г.

Чрез научни и забавни експерименти, учениците от III в клас ще продължат иновацията си „Изследвам. Уча. Творя“и през учебната 2020/2021 г. Ще придобиват знания чрез съпреживяване и личен допир.

С наблюдения и опити още в първите часове по човек и природа децата установиха някои свойства на водата, а по забавен начин децата научиха каква е структурата на сапуна, как той си взаимодейства с мазнините и защо е едно от най-важните оръжия за борба с микробите.   

Вижте видео : https://vimeo.com/463544433/98b66b644c