Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

За вас, родители на първокласници!Полезна информация за безопасност на движението!1

 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", гр. БУРГАС / 19 АПРИЛ 2023 г. /

 

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ   НА НАЙ-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ
                 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
С тръгването на училище на Вашето дете се слага нов етап в живота му.  Детето трябва да не се притеснява да изминава разстоянието „дом-училище"  самостоятелно. За да бъде постигнато това, то трябва да знае правилата за движение на пешеходците и правилно да пресича пътното платно само на пешеходна пътека. прочети тук