Самостоятелна форма

График на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година