Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

ВИРТУАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛНО-ТВОРЧЕСКИ ФОРУМ С УЧАСТИЕТО НА 3. Б КЛАС

3. "б" клас участва във ВИРТУАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛНО-ТВОРЧЕСКИ ФОРУМ за обмяна на добри практики и междуучилищен диалог по повод 24 май тук - https://oulevski-forum.blogspot.com/?fbclid=IwAR2WPVTitC_Cg-xQw5wzXSpE7NjI2I1NseodBwsE2-2F3KPDIG0IBYVNA6A

Презентация за 24 май, изготвена от Селена Алимолла от 3. б клас: https://www.facebook.com/ou.gbenkovski/videos/290274732374677