Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

https://www.mon.bg/bg/56

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

https://www.mon.bg/bg/56