Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ В 3. "А", 3. "Б" И 2. "В" КЛАС

ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ В 3. "А",  3. "Б" И  2. "В" КЛАС - ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА И ОКОЛЕН СВЯТ

Във ФУЧ „Училище за гражданство“ учениците чрез симулативния метод на работа откриват, опознават и изразяват себе си. Чрез тренинги, ролеви игри, екипна работа, учебни спорове те прекарват времето си в изучаването на ценни уроци в „безопасна“ виртуална среда, като същевременно живеят с реалистичен опит.  

Предметът е насочен към изграждане потенциала на личността, развивайки универсални качества, умения за учене, прилагане на знанията в практически ситуации, към изграждане на увереност  за социална реализация, към търсене на познанието, към самоусъвършенстването. Иновацията се реализира в модулите:„Светът в мен“,„Светът около мен“ и „Светът през моите очи“ с цел изграждане на пълноценна себеутвърдена личност, която повишава  активността и мотивацията си за ефективна учебна дейност, разгръща творческия си потенциал, развива умения за екипна работа.