Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

ИСТОРИЯ НА ОУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ГР. БУРГАС

 

Началото е дадено през  1967 година. През учебната 1967/1968 г. в новосъздаденото бургаско училище ОУ „Георги Бенковски”  се обучават 335 ученици / 4 групи детски градини, 6 паралелки  в начален курс и 6 паралелки в среден курс /.Първият директор е  Васил Ташев.  На 20 април 1968 година тържествено е честван за първи път патронният  празник на училището. През всяка следваща година паралелките се увеличават. В продължение на няколко години се завършват втори и трети учебен корпус на сградата .

През  учебната 1978/1979 година училищния праг пристъпват 1705 ученици. Тогава е избрано и първото училищно настоятелство, а за директор е назначен Асен Калаксъзов.  Тогава общо в училището има 6 групи ПДГ, 18 паралелки в начален  и 22 паралелки в прогимназиален етап – всичко 1705 ученици.

През 1980 година  директор става  Златка Атанасова, а училището  е определено  за базово. През 1992 година   на директорския стол сяда Любомир Игнатов, а от средата на 2016 година ръководството на училището е поето от  Петко Георгиев.

 

Безкрайно отдадени на професията си, педагозите на  ОУ „Георги Бенковски”  вече над 50 години  подготвят достойни за справяне с живота млади хора.  Постиженията през годините на нашите ученици са много и в различни области.