Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

ОУ “Георги Бенковски” разполага с  модерно обзаведена сграда с 3 корпуса, включваща:

 • - 30 класни стаи и специализиран кабинет по природни науки;
 • -богата библиотека;
 • -две компютърни зали с локална мрежа  и високоскоростен интернет;
 • -игротека за целодневно обучение начален етап;
 • -стая за занимания по интереси към целодневно обучение прогимназиален етап;
 • -модерен и просторен физкултурен салон, фитнес уреди и спортни площадки;
 • -медицински кабинет за спешна медицинска помощ с квалифицирано медицинско лице;
 • -модерно оборудван стоматологичен кабинет;
 • -логопедичен кабинет;
 • -ресурсен кабинет;
 • -училищен психолог;
 • -кабинет "Православие";
 • -видеозала;
 • -ученически стол, предлагащ разнообразен обяд;
 • -целодневна охрана;
 • -видеонаблюдение.

 

Материална база в снимки (*.pdf формат)

Нови спортни игрища

Проект на Община Бургас - Първокласно начало / основен ремонт на класните стаи на първокласниците/

Петокласниците влязоха в изцяло обновени класни стаи