Проект “Бургас и морето”

“Бургас и морето”

 

Алманах “Бургас и морето”

 

 

Програмата включва теоретични и практически занятия за изучаване и опознаване на град Бургас с неговата история, културни и природни забележителности, с неговата неповторимост и многообразие, с възможностите, които предоставя на своите жители.

Основни цели

 

1. Да се развиват умения за събиране, систематизиране и използване на информация от различни източници.

 

2. Да се стимулират творческите възможности на учениците за създаване на творби от различни видове изкуства.

 

3. Изучаването на историята на родния край да създаде у участниците усещане за принадлежност към общност с вековни традиции и ценности.

 

4. Запознаването със съвременния живот в града да изгради у подрастващите увереност, че Бургас им дава възможности за пълноценен живот и реализация, както и самочувствие на пълноправни членове на европейската общност.

 

5. Запознаването с екологичните особености и проблеми на района да възпита отговорност към опазването на природата.

 

Участници: Васил Георгиев, Диана Ралева, Иван Иванов, Малак Туме, Росен Вълчев, Симона Станева, Теодор Здравков, Поля Янева, Галя Атанасова, Георги Велков, Георги Георгиев, Джулиана Гочева, Кристиян Георгиев, Маргарита Христова, Мария Иванова, Силви Попова, Ясен Димитров (ученици от VIА и VIБ клас на ОУ “Г.Бенковски” – Бургас).

 

Ръководител – г-жа Анета Димитрова

 

*Снимки от най-вълнуващите сбирки и мероприятия можете да видите в албума на клуб Бургас и морето в ГАЛЕРИЯ.*