Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Кампания „Подари книга - дари знание”

150 са книгите дарени по време на кампанията „Подари книга - дари знание”. С тази инициатива, която продължи месец, бе попълнен библиотечният фонд на училището. Припомняме, че идеята за благотворителната кауза дойде от Ученическия съвет и бе по повод 50-годишнината на училището. Благодарим на всички, които се включиха в акцията!