"Палечка" - ІІ -ра част Театрално студио

"Палечка"- ІІ част, с участието на деца от ІV "а" клас. Втора представителна изява на театралното студио по проект "Твоят час". Малките артисти получиха заслужени аплодисменти от публиката след прекрасната игра на сцената.