Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Прекланяме се пред подвига на Ботев и всички герои

Днес, 2. юни, отбелязваме Деня на Ботев. Прекланяме се пред подвига на героите.
В края на учебната седмица нашите ученици изработиха в следобедните часове табла в чест на големия български поет и революционер. Те четоха негови стихотворения и се включиха в беседа за живота му.
"Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече Човек в пълния смисъл на думата.."
Христо Ботев
На снимката : ученици от 4. В и 4. Г клас