Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

"НАЙ-ВАЖНОТО Е НЕВИДИМО ЗА ОЧИТЕ"

Открит урок на тема „Пътят към приятелството и ценното в живота с „Малкият принц“ на Екзюпери“ се проведе в 6. а клас на ОУ „Георги Бенковски“. Урокът бе наблюдаван от г-жа Слава Гиздова – Петкова - старши експерт по български език и литература в РУО – Бургас, ръководството на училището и учители по БЕЛ от седем бургаски училища. По време на занятието шестокласниците разшириха знанията си за литературната приказка „Малкият принц“, придобиха умения за тълкуване на художествен текст посредством беседа, образователна игра, индивидуална задача и тестово оценяване с електронен ресурс / играта „Пликърс“/. В рамките на учебния час децата работиха върху художествения текст, изразявайки мисли и позиции по поставените проблеми, свързани с ценностите в човешкия живот, изграждането на връзки, сближаването между хората и отговорността. Сами стигнаха до извода, че приятелството дава смисъл на съществуването и че всеки има нужда от обич, внимание и грижа.
Анализирането на художествения текст премина през емоциите на участниците в урока. Учениците свързаха темата за „опитомяването“ в „Малкият принц“ със собственото си светоусещане. Емпатията помогна на момчетата и момичетата да съставят и теза по проблем, носещ основното послание в изучената част на литературната приказка. Въпросът, върху който писаха, бе : „Защо най-важното е невидимо за очите?“. Преди това екипно те успяха да свържат различни моменти от „Малкият принц“ в проектна работа. Интересен детайл от урока бе изработеното ябълково дърво, символ на мъдростта и познанието. В короната на дървото децата бяха залепили свои снимки с приятели. Проектът бе придружен от импровизирана пощенска кутия, в която в края на часа шестокласниците поставиха своите послания за приятелството. Откритият урок бе воден от г-жа Стефка Нонева-Георгиева – старши учител по БЕЛ в ОУ „Георги Бенковски“.