Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Тържество по случай 24 май в ОУ "Георги Бенковски", гр. Бургас

Кирил и Методий
Слава вам, творци велики
на славянското писмо.
Вий очите ни разкрихте
за наука и добро.
Славим, славим паметта ви,
братя просветители,
на славянските народи
първите учители.
Имената ви свещени
векове покриват с чест.
Ние, всичките славяни,
с песни ще ви славим днес.
 
 
 
ддддд