Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

"Гората е живот и обща отговорност"

Във връзка с професионалния празник на лесовъдите в България - Седмица на гората, която тази година е под мотото "Гората е живот и обща отговорност", служители на Регионална дирекция по горите - Бургас, представиха открит урок в ОУ "Георги Бенковски" на учениците от втори клас. Проведоха се много игри, в които децата взеха активно участие. Бяха им показани трофеи от благороден елен, сръндак и дива свиня.
Един чудесен час преди пролетната ваканция.