Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Цар Футбол обедини четири училища

ОУ " Георги Бенковски ", СУ"Петко Росен" , ОУ"А.Г.Коджакафалията "и ОУ "П.Р.Славейков" ръка за ръка създадоха един футболен празник по Националната програма "Заедно в изкуствата и спорта "