Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

,,Преобрази, използвай, изненадай" или как използвани материали оживяват в нещо ново

Във връзка с отбелязването на 18 март-Световен ден на рециклирането, наши ученици от начален и прогимназиален етап взеха участие в конкурса ,,Преобрази, използвай, изненадай", който е във връзка с Проект "Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас". Децата направиха творения с отпадъчни материали и ги изложиха в Регионална библиотека " Пейо Яворов", Бургас. Целта на конкурса е свързана с обръщане внимание към проблема с отпадъците, с акцент към повторното им използване, популяризиране на творческото използване на отпадъчни материали и стимулиране на креативните умения на децата.
Благодарим на децата за чудесните творби!