Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Презентацията „Световният климат: мисли глобално, действай локално“ предизвика интерес сред ученици

      Учениците от прогимназиален етап изгледаха  презентация на тема „Световният климат: мисли глобално, действай локално“ във връзка с проекта „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „ Малка грантова схема кръгова икономика“. Това се случи в час на класа. Децата проявиха интерес към съдържанието на презентацията, която засяга климатични и екологични проблеми, последствията от климатичните промени като глобалното затопляне, климатичните промени в България, климатичните промени за организмите в природата, заплахите за земеделието и заплахите за здравето на човека. В някои от класовете презентацията бе изнесена от деца, обучени по проекта.

Презентация

 

зззз