Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Третокласничка с шест признания от коледни конкурси

Ученичката Божидара Димитрова от 3.б клас взе участие в шест коледни конкурса на национално ниво. Момичето бе насърчавано от ресурсния си учител - г-жа Красимира Митева, и от своите родители. С прекрасните си коледни творби Божидара получи заслужено грамоти. На един от конкурсите и й е присъдено 3. място и предметна награда!
Поздравления!