Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Най-активни в "Бъди отговорен към планетата!"

ОУ "Г. Бенковски" получи грамота за най-активно участие за видеомотиватор на тема "Бъди отговорен към планетата!". Грамотата е придружена с ваучер. Участието ни е във връзка с проекта ,,Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас " по ,,Малка грантова схема кръгова икономика".