Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Учениците ще се обучават в Осезаема класна стая

В ОУ „Георги Бенковски“ се откри Осезаема класна стая на открито. На събитието, състояло се през октомври, присъстваха представители на училища и детски градини - партньори по проекта „Прилагане на мерки за подобряване екологичното образование на подрастващите в община Бургас“.

      Осезаемата класна  стая е начин децата да излязат от формалната среда на образование и чрез практиката да получават повече знания и умения под формата на игри, проекти, наблюдения и изследвания. Ресурсите, с които разполага стаята, целят да засилят интереса и мотивацията на подрастващите към учебния материал. В иновативната класна стая има 12 различни повърхности – новоселски камък, вулканична пемза, гумена настилка, торопочвена смес, мозайка, пясък, гранит, декинг, корк, изкуствена трева, паве, борови кори – които могат да се използват за обучение на деца и ученици от всякакви възрасти.

      На откриването ученици от 6. и 7. клас представиха експерименти, свързани с:

-         Измерването на различни климатични елементи чрез мобилна климатична лаборатория – температура, влажност на въздуха, слънчева радиация, водородни емисии.

-         Опити, показващи определени характеристики на почвата – пропускливост, шупливост, разтворимост , състав.

-         Опити, анализиращи различни свойства на водата и въздуха.