Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Третокласници правят паралел между емблематични личности-будители и съвременни просветители

По повод инициативата „Седмица на народните будители“, обвързана с НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ и одобрения за финансиране в нашето училище Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“, учениците от 3.В клас направиха сравнение между емблематични личности-будители и съвременни просветители. За час по ФУЧ български език и литература децата подготвиха и презентираха проекти, посветени на живота и делата на Любен Каравелов, Паисий Хилендарски, Христо Ботев и Иван Вазов.

В ГЦОУД избраха да илюстрират съвременни общественици-вдъхновители и създатели на множество събития, проекти и други, значими за издигането  на българската просвета и култура:

·         Марио Мишев и Иван Кънчев – създатели на „Българска история“ – издателство за стари български книги, български исторически биографии и автобиографии и детски настолни игри, свързани с изучаването на българската история.

·         Карен Алексанян – създател на „Дворецът на кирилицата“.

·         Дарин Маджаров – създател на сайта „Уча.се“.

·         Теодосий Теодосиев – учител, награден с ордена „Св. Св. Кирил и Методий“.

Да знаем и да помним!