Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Будителите, чиито имена пишем със златни букви

В края на миналата седмица седмокласници се включиха в изработването на проекти за живота и творчеството на Христо Ботев, която инициатива съвпадна с предстоящия празник на Народните будители, 1 ноември. Ботев - едно голямо име, което изписваме със златни букви сред плеадата от български будители.
"...Дружина тръгва, отива,
пътят е страшен, но славен:
аз може млад да загина…
Но… стига ми тая награда-
да каже нявга народът:
умря сиромах за правда,
за правда и за свобода…"