Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Четвъртокласници правят проучване сред съвременните будители

За Деня на народните будители децата от 4. г клас разработиха проект. Това се случи в часовете по занимания по интереси. Те направиха проучване - интервю сред съвременните будители, учителите. Четвъртокласниците разиграха и екипни игри. В проекта се включиха г-жа Караиванова, г-жа Игнатова, г-жа Крайнова и г-н Антон Грудов, учител по информационни технологии, който похвали децата, че са готови за клуб "Млад журналист".