Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Две трети места за третокласничка в конкурси за рисунка

Третокласничката Божидара Христова участва в два национални конкурса със своя специален учител Красимира Митева. За своето впечатляващо участие в конкурса "Художник си ти и рисунка сътвори" към Фондация "Здраве и социалноразвитие" , чиято цел е да утвърждава възможностите за личностно развитие, детето бе наградено с грамота за 3 място. А в 8-мия конкурс за рисунка "Светът около мен" на национално ниво към Народно читалище "П. К. Яворов-1920" град София тя получи грамота в раздел "Рисунка" и бронзов медал.
Поздравления за Божидара и за нейния учител!