Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

УЧИЛИЩНА ТЕЛЕРИК АКАДЕМИЯ ОТВОРИ ПРИЕМА ЗА БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ В БУРГАС ПО ИТ ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Ученици от 3-12 клас могат да кандидатстват онлайн до 5-ти октомври

Училищна Телерик Академия - най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 3-ти до 12-ти клас, обяви нов прием за школите си през учебната 2023/2024 година.

Подробности може да видите на на сайта на Община Бургас: https://www.burgas.bg/bg/novini/uchilishtna-telerik-akademiya-otvori-priema-za-bezplatni-obucheniya-v-burgas-po-it-za-2023/2024-uchebna-godina?fbclid=IwAR3Ob0pDUkuGBQOxO0MzOxsXVgBJnPPU93G3vQsI3-dmAIMaputEO_6oywU