Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

ПРЕДСТОЯЩИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ за 1. и 5. клас

Уважаеми родители на ученици от първи клас, каним Ви на родителска среща, която ще се състои на 7. септември от 17:30 часа.
Уважаеми родители на ученици от пети клас, каним Ви на родителска среща, която ще се състои на 7. септември от 18 часа.
Ще се радваме на Вашето присъствие!