Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Втори одобрен проект по програма Еразъм + за ОУ „Георги Бенковски“

След приключване на „Let’s save the Earth”, проект с регистрационен номер 2022-1-BG01-KA122-SCH-000074795 по програма Еразъм+, екипът на ОУ „ Георги Бенковски“ отново има одобрен проект. Този път темата е „Щастлива класна стая-отвътре и отвън“ ( “Happy classroom-inside and outside”), а проектът е по Ключова дейност 1, ” Ключова дейност 1, сектор „ Училищно образование“ с рег. номер 2023-1-BG01-KA122-SCH-000130484. Продължителността за изпълнението му е 8 месеца от 20.07.2023г до 19.03.2024г., а отпуснатият максимален размер на безвъзмездните средства: 13320 EUR.
Общо представяне на проекта:
Напоследък се наблюдава намаляване на социалната, емоционалната и образователната активност при съвременните деца и в същото време рязко се увеличава броят на тези, които не искат да учат. Като учители ежедневно се сблъскваме с неглижиране на образователния процес от страна на учениците. Децата споделят, че в училище е скучно и предпочитат бързо да се приберат у дома, където да се потопят в "забавната" виртуална реалност.
Ангажираността на родителите ги кара да дават на децата си различни устройства, които да ги държат заети. Преди те си играеха навън, където в екстремни условия развиваха своите социални умения. За съжаление умните технологии замениха това личностно общуване. Всекидневието в класната стая е скучно в сравнение с виртуалната реалност. Когато децата влязат в клас , те се сблъскват с човешки глас и адекватната визуална стимулация, за разлика от графичните експлозии и специалните ефекти, които са свикнали да виждат на екраните на телефоните и таблетите.
Една от най-важните нужди и предизвикателства в днешно време е комуникацията между участниците в образователния процес, тяхната съвместна робота и комфорт в обучаемата среда.
Щастливата класна стая е място, където има личен контакт и положително отношение между учениците и учителя. За постигането на тази позитивна среда ние трябва постоянно да разнообразяваме дейностите в часовете като по-често включваме игровия момент.
Заради изолацията в следствие на COVID 19, децата изгубиха способността да общуват по между си, което затруднява умението им да работят в екип. Екипната работа е важна за формиране на отношение между участниците, които искат да постигнат обща цел. Тук всеки трябва да забрави своето его , да се съобрази и приеме мнението на останалите, без да налага своето в името на постигане на добър резултат.
Децата са принудени да стоят по шест, седем часа в училище. Имайки предвид, че тялото на детето расте и то изпитва дискомфорт от този процес, движението е изключително важно за спокойствието и правилното му физическо развитие . Класната стая ограничава физическото натоварване на учениците. Наложително е да се включват повече двигателни игри в ежедневието им. Считаме, че уроците на открито, в които са включени и двигателни игри, ще подобрят концентрацията на учениците.
Цели:
1. Повишаване мотивацията на учениците и затвърждаване на знанията и уменията чрез забавни активности/игри
2. Създаване на положителна нагласа към ученето и развиване на умения за работа в екип
3. Използване на двигателната активност на децата за учебни цели.
Във връзка с изпълнението на целите и дейностите по проекта шестима педагогически специалисти от ОУ „ Георги Бенковски“ ще посетят структуриран обучителен курс в Барселона, Испания в периода 23.10.2023г.-28.10.2023г. Темата е „ A happy lesson-valuable tips to create a joyful classroom”, a обучението се предоставя от престижната организация Europass Teacher Academy, която има завиден опит в организиране и провеждане на курсове по програма Еразъм+ в цяла Европа.