Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

БНР: Приключи първият проект по програма Еразъм + на ОУ „Георги Бенковски“

Успешно приключи първият проект по програма Еразъм+ на ОУ „Георги Бенковски“ в Бургас. До подготовката и реализирането му се стигна след анализиране на нагласите на учениците от прогимназиален етап за бъдещето и отношението им към опазването на околната среда. Резултатите показват, че е необходимо екипът на учебното заведение да повиши своите компетенции относно преподаването на еко умения и за справяне с тревогата за бъдещето.

https://bnr.bg/burgas/post/101847906?fbclid=IwAR00gJv6XRjCsy2zI1-t2tYZCClxrtxPnuyRXf5b19HHMdI_6-Utk0BPBIA