Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Ученици писаха есета на тема „Как да помогнем на планетата?"

Как да помогнем на планетата? Във връзка с изпълнение на проект „let’s save the Earth” по програма Еразъм учениците от седми клас написаха есета на тема „Как да помогнем на планетата?“, които събраха в ел. книжка. Тук можете да се запознаете с техните идеи: ВИДЕО